Dane spółki


NazwaCybernetic Technologies NETICTECH SA
Nazwa skróconaNETICTECH SA
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
KRS0000526636
NIP7831717833
REGON7831717833
Data rejestracji9 października 2014 r.
Status płatnika VATCzynny
Adres siedzibyPlac Andersa 7, 61-894 Poznań, Polska
Kapitał zakładowy300 tys. zł
Kapitał wpłacony300 tys. zł

Dominująca działalność Spółki: Działalność związana z oprogramowaniem I doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana

Informacje


PIERWSZE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE

Zarząd Spółki CYBERNETIC TECHNOLOGIES NETICTECH S.A. z siedzibą w Poznaniu, Numer KRS: 0000526636, (dalej: „Spółka”) działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798), zmienionej ustawą z dnia 14 maja 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 875), wzywa po raz pierwszy wszystkich akcjonariuszy Spółki,  do złożenia w siedzibie Spółki wszystkich wydanych i posiadanych dokumentów akcji tej Spółki w terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia niniejszego wezwania w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Poznaniu pod adresem: Plac Andersa 7, 61-894 Poznań w dniach roboczych tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 15:00.

Niniejsze wezwanie jest pierwszym wezwaniem.

Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami.

 

Zarząd

Cybernetic Technologies NETICTECH S.A.

 

Podpisane: Wojciech Józefowicz

Poznań, 25 września 2020r.

 

DRUGIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE

Zarząd Spółki CYBERNETIC TECHNOLOGIES NETICTECH S.A. z siedzibą w Poznaniu, Numer KRS: 0000526636, (dalej: „Spółka”) działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798), zmienionej ustawą z dnia 14 maja 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 875), wzywa po raz pierwszy wszystkich akcjonariuszy Spółki,  do złożenia w siedzibie Spółki wszystkich wydanych i posiadanych dokumentów akcji tej Spółki w terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia niniejszego wezwania w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Poznaniu pod adresem: Plac Andersa 7, 61-894 Poznań w dniach roboczych tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 15:00.

Niniejsze wezwanie jest drugim wezwaniem.

 

Zarząd

Cybernetic Technologies NETICTECH S.A.

 

Podpisane: Wojciech Józefowicz

Poznań, 09 października 2020r.

 

TRZECIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE

Zarząd Spółki CYBERNETIC TECHNOLOGIES NETICTECH S.A. z siedzibą w Poznaniu, Numer KRS: 0000526636, (dalej: „Spółka”) działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798), zmienionej ustawą z dnia 14 maja 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 875), wzywa po raz pierwszy wszystkich akcjonariuszy Spółki,  do złożenia w siedzibie Spółki wszystkich wydanych i posiadanych dokumentów akcji tej Spółki w terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia niniejszego wezwania w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Poznaniu pod adresem: Plac Andersa 7, 61-894 Poznań w dniach roboczych tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 15:00.

Niniejsze wezwanie jest trzecim wezwaniem.

 

Zarząd

Cybernetic Technologies NETICTECH S.A.

 

Podpisane: Wojciech Józefowicz

Poznań, 23 października 2020r.

 

CZWARTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE

Zarząd Spółki CYBERNETIC TECHNOLOGIES NETICTECH S.A. z siedzibą w Poznaniu, Numer KRS: 0000526636, (dalej: „Spółka”) działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798), zmienionej ustawą z dnia 14 maja 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 875), wzywa po raz pierwszy wszystkich akcjonariuszy Spółki,  do złożenia w siedzibie Spółki wszystkich wydanych i posiadanych dokumentów akcji tej Spółki w terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia niniejszego wezwania w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Poznaniu pod adresem: Plac Andersa 7, 61-894 Poznań w dniach roboczych tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 15:00.

Niniejsze wezwanie jest czwartym wezwaniem.

 

Zarząd

Cybernetic Technologies NETICTECH S.A.

 

Podpisane: Wojciech Józefowicz

Poznań, 06 listopada 2020r.

 

PIĄTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE

Zarząd Spółki CYBERNETIC TECHNOLOGIES NETICTECH S.A. z siedzibą w Poznaniu, Numer KRS: 0000526636, (dalej: „Spółka”) działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798), zmienionej ustawą z dnia 14 maja 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 875), wzywa po raz pierwszy wszystkich akcjonariuszy Spółki,  do złożenia w siedzibie Spółki wszystkich wydanych i posiadanych dokumentów akcji tej Spółki w terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia niniejszego wezwania w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Poznaniu pod adresem: Plac Andersa 7, 61-894 Poznań w dniach roboczych tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 15:00.

Niniejsze wezwanie jest piątym wezwaniem.

 

Zarząd

Cybernetic Technologies NETICTECH S.A.

 

Podpisane: Wojciech Józefowicz

Poznań, 20 listopada 2020r.

 

Projekty realizowane przez Cybernetic Technologies Netictech na 23.01.2020 r.:

 

nazwa projektu

okres realizacji

GAMEINN - POIR.01.02.00-00-0038/19

05.01.2020 - 6.06.2022

GO TO BRAND - POIR.03.03.03-30-0132/20

23.04.2020 – 24.04.2022

SmartAgriHub H2020

01.11.2018-